Nová značka a vizuální identita Ústeckého kraje, vítězství v soutěži organizované společností Czechdesign. Rok 2O22. Bez zbytečných oslích můstků jsme navrhli cestu, jak do bohem zapomenutého Ústeckého kraje přinést jednoduchý, srozumitelný a optimistický symbol, s nímž by se místní mohli sžít a vzít si ho za své.
Přinášíme pozitivní vizuální systém, který bude komunikovat jednoduchou myšlenku, že v Ústeckém kraji se i přes možné problémy prostě žije dobře.