Celková otevřenost systému a záměrná nedokonalost kreseb by měla evokovat pocit vizuálního experimentu, hry. Experiment a možnost udělat chybu jsou jedněmi ze zapovězených atributů státního školství. Svoboda učení by v tomto ohledu měla vizuálně evokovat pravý opak. Vizuální řeč by měla být hravá, uvolněná, otevřená a nesvázaná zbytečnými pravidly. Projekt obsahuje grafické návrhy, nejedná se o existující akce, literární díla, texty jsou ilustrační.