Diplomová práce Ivety Bendové na téma – Sníh, vznik a tvorba sněhových krystalů, jejich formy
a metamorfóza sněhové pokrývky. Práce, jako celek, má za účel objasnit a ve zcela novém světle nahlížet
a reflektovat proces vzniku a zániku sněhových krystalů. Součástí práce je soubor abeced, písmo, které je otevřenou platformou, a jehož jednotlivé litery se staly parafrází reálných sněhových krystalů odkazujících na různorodost a jedinečnost forem.