Návrh značky a vizuálního stylu Muzea Kampa a Werichovy vily. 
Kampa byla dlouho nazývala pouze slovem Ostrov – kus země odříznutý od zbytku pevniny, tvarovaný a opracovaný ze všech stran, solitér zdánlivě odloučený od celku. Tak lze vnímat i hlavní osobnosti, s nimiž jsou sbírky a činnost Musea Kampa neodmyslitelně spjaty. Jedná se taktéž o výrazné solitéry odloučené od celku z vlastního rozhodnutí či vnější silou, žijící v emigraci dobrovolné, vynucené nebo osobní, vnitřní. Vždy ale výrazně ovlivňující původní ‚pevninu”, jejíž nepřestali být součástí.
Tato idea byla klíčem pro návrh značky Musea Kampa – výrazné iniciály M a K opracované z různých stran na velikost ostatních liter, budící dojem potápění či obroušení, zároveň ale stále vizuálně svébytné a výrazné. Viditelně vyčnívají z celku, jehož jsou ale nedílnou součástí.