“Díváme se dopředu, vidíme město z nadhledu, ale i v detailech.”
Motiv litery A, která přímočaře odkazuje ke slovu architekt a svým natočením a stylizací pak k motivu oka hledícího do prostoru vpravo. V další rovině symbol odkazuje na hrot tužky, kružítko nebo úhel.